+45 61670131

Generelt for hele uddannelsesforløbet

Denne hypnoseuddannelse adskilder sig primært fra andre skoler, på undervisningsformen.
CHIP uddannelsen er en kombination af selvstudie og undervisning, 

Med selvstudie menes, at du læser dine lektier fra gang til gang samt løser de opgaver du får undervejs. Og at du afsætter tid til din projektopgave.

Og undervisningstiden bruges til… undervisning og intet andet (jeg har nemlig tillid til at du selv er i stand til at læse 😉)
Du kan selvfølgelig altid stille spørgsmål til pensum, både i undervisningstiden og på andre tider via det online klasseværelset.

Undervisningsformen er altså meget fleksibel, idet du kan planlægge din studietid så det passer til dit liv.

Med hensyn til det praktiske, så får du adgang til et online klasseværelse (Google classroom), hvor alt materiale og opgaver løbende bliver lagt ud. Det er også her hvor du kan stille spørgsmål og kommunikere med din underviser og de andre studerende.

Til selve undervisningen benyttes Zoom, et virtuelt mødelokale.
Du skal selvfølgelig sikre dig at mikrofon, højtaler og webcam virker på din pc. Du kan også bruge telefon eller tablet, min erfaring siger mig dog at en telefonskærm er for lille.
Og så skal du sikre dig, at du har en stabil internetforbindelse.

Husk at al onlineundervisning bliver optaget, så skulle du være forhindret en enkelt gang, mister du ikke noget. Det kan også være du vil  gense undervisningen på et senere tidspunkt, så den mulighed har du også.

Modul 1

Det allerførste du skal lære er selvhypnose, det er nemlig altafgørende at du selv er ekspert i selvhypnose før du kan hjælpe andre med at indtræde i hypnosetilstanden.
Derefter handler det om forventninger, misforståelser og forståelse af hypnose, ting som du kommer til at møde i dit arbejde som hypnoterapeut.
Vi får sat tingene på plads så du kan fremstå som en troværdig hypnoterapeut, der kan forklare dine klienter hvad hypnose egentlig er.
Vi gennemgår også de forskellige fagtermer og bevidsthedstilstande, herunder hjernebølgernes betydning.

Herefter bevæger vi os lidt ind i coachingens verden, og går igang med tillidsskabende kommunkation. I den forbindelse taler vi bl.a. om sprogmønstre, spørgeteknikker, målsætning osv.
Hvis du allerede er NLP coach vil du få genopfrisket din lærdom 😉

Derefter bevæger vi os ind i psykologien, hvordan er  problemerne opstået.
Vi kigger på de forskellige typer af indlæring, ud fra en psykologisk vinkel. Det giver nemlig dig en indsigt, som er guld værd, når du skal hjælpe dine klienter i mål.
Du skal lære dine klienter at tage ansvar for deres egen udvikling, så vi arbejder også med kompetenceudvikling samt metakognitiv terapi.

Til slut i modul 1 går vi igang med hypnoteknikker,dvs. hypnotiserbarhed, modtagelighed, induktioner, fraktionering, dybder, fordybere og convincer. Og vi får styr på ideomotoriske signaler. Alt sammen noget du skal bruge som hypnoterapeut. (Det er okay hvis du synes det lyder som fremmedord…)

Nu er du klædt på til modul 2

Modul 2

I dette modul skal vi øve os på de forskellige teknikker du har lært i modul 1, og du får lov til at sætte præg på dagens indhold.
Det er også på dette modul du bliver præsenteret for den projektopgave der er grundlaget for din afsluttende certificering.

I projektopgaven arbejder du med en eller flere klienter, hvor du øver dig i at omsætte teori til praksis. Det betyder at du i resten af uddannelsen får praktisk erfaring, så du efterfølgende kan føle dig tryg som hypnoterapeut.
Jeg anbefaler at du selv finder dine øveklienter, og helst ukendte mennesker da du på den måde også får øvet dig på at drive selvstændig terapeutvirksomhed.

Vi gennemgår også udbyttet af en NGH certificering, så du på et oplyst grundlag kan tage stilling til om du vil certificeres hos NGH.

Nu er du klar til Modul 3

Modul 3

Sidenløbende med undervisningen i modul 3, skal du arbejde med din projektopgave. Så vi går straks igang med en metode til opbygning af klientsessioner.

Du lærer, helt skematisk, alle grundteknikkerne, som du fremadrettet skal bruge som hypnoterapeut. Det svarer til 5 path modellen. Senere går vi dybden med teknikkerne, og du lærer hvordan du kan variere og jonglere med de forskellige teknikker.

De teknikker vi gennemgår i modul 3 er:

  • brug af metaforer
  • selvtillidstræning
  • suggestioner
  • regression – analyse efter underbevidst viden
  • tilgivelsesprocesser
  • partsterapi
  • visualisering

Alt ovenstående er hovedoverskifter, og hvert område bliver gennemgået i dybden, og fra forskellige vinkler. Som ny hypnoterapeut kan det virke uoverskueligt med alle de forskellige teknikker, så du lærer selvfølgelig nogle grundregler for, hvornår du skal bruge hvad.

Vi gennemgår også de primære områder vi som hypnoterapeuter arbejder med, dvs. angst, depression og stress, samt ændring af adfærdsmønstre og vaner.

Gennem hele forløbet krydrer jeg undervisningen med cases fra min egen praksis, nyt fra hypnosefronten osv. Så du kan forvente et meget levende undervisningsforløb.

Sidst, men ikke mindst, lærer du hvordan du skal drive din praksis. Du får bl.a. et helt opslagsværk med hjælp til at komme igang.

Og husk, jeg er med dig hele vejen, og du kan altid få fat i mig, både under selve uddannelsen og bagefter. Noget mange sætter stor pris på.
Jeg ser det som min mission at du får succes…

Nu er du klar til modul 4

Modul 4

Dette modul er din afsluttende eksamen. Du skal fremlægge din projektopgave for mig og resten af holdet.
Fremlæggelsen er en mundtlig gennemgang af dit arbejde. Du kan f.eks. bruge powerpoint til din fremlæggelse, og tage udgangspunkt i din klientjournal.

Hvis du ønsker NGH certificering, laver du en skriftlig prøve inden 4. modul, det er en onlinetest du laver hjemme.

Tillykke, du kan nu kalde dig CHIP certificeret hypnoterapeut.